ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
 •     องค์การสวนพฤกษาศาสตร์ ต.แม่แรม เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานทรัพยากรมนุษย์ องค์การสวนพฤกษาศาสตร์ ต.แม่แรม เชียงใหม่ ตั้งแต่บดันี้ ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5384-1133
 • หน่วยงาน    องค์การสวนพฤกษาศาสตร์ ต.แม่แรม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/06/2554
 • หมดเขต    07/07/2554
 • อ่าน   715
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294