ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา
 •     โรงเรียนไชยปราการ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร
  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนไชยปราการ 99 หมู่ 2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320 โทรศัพท์ 053-457031 และ 053-457331
 • หน่วยงาน    โรงเรียนไชยปราการ
 • วันที่ประกาศ   12/11/2550
 • หมดเขต    15/11/2550
 • อ่าน   847
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294