ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
 •     คณะทันตแพทยศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม อัตราค่าจ้างเดือนละ 4,880 บาท จำนวน 1 อัตรา โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว หากมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมหลักฐานการสมัคร
  ผู้สนใจ ติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-4412 โทรสาร.0-5394-4483
 • หน่วยงาน    คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/11/2550
 • หมดเขต    16/11/2550
 • อ่าน   858
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294