ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
 •     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ พนักงานขับรถยนต์ ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานบริหารงานบุคคล สำนักคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 7 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-6226
 • หน่วยงาน    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/06/2554
 • หมดเขต    17/06/2554
 • อ่าน   667
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294