ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อมาปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ หลายอัตรา
 •     บริษัทเชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์จำกัด (มหาชน) ในนามโรงพยาบาลลานนา รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อมาปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลประจำการ เพศหญิง อายุ 22-28 ปี วุฒิปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ จำนวนหลายอัตรา ตำแหน่งเภสัชกร เพศชาย/หญิง อายุ 22-28 ปี วุฒิปริญญาตรีเภสัชศาสตร์ เพศจำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เภสัชกรรม เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี วุฒิ ม.6 ขึ้นไป จำนวน 6 อัตรา ตำแหน่งนักรังสีเทคนิค เพศหญิง อายุ 23-27 ปี วุฒิปริญญาตรีสาขารังสีเทคนิค มีประสบการณ์ด้านรังสีวิทยาอย่างน้อย 1 ปี จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วย(NA) เพศหญิง อายุ 20-35 ปี ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก จำนวนหลายอัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความสะอาด เพศหญิง อายุ 28-35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป จำนวน 6 อัตรา ตำแหน่งพนักงานเจ้าหน้าที่คนสวน เพศชาย อายุ 20-30 ปี วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เปล เพศชาย อายุ 18-30 ปี วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด เพศชาย อายุ 25-30 ปี วุฒิปริญญาตรีสาขาการตลาด จำนวน 1 อัตรา โดยทั้งหมดนี้ หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว และหากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  ผู้สนใจ ติดต่อด้วยตนเองหรือส่งหลักฐานมาที่แผนกบุคคล-ธุรการ โรงพยาบาลลานนา 1 ถ.สุขเกษม ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร(053)999777 ต่อ 123,183
 • หน่วยงาน    บริษัทเชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์จำกัด (มหาชน) ในนามโรงพยาบาลลานนา
 • วันที่ประกาศ   12/11/2550
 • หมดเขต    30/11/2550
 • อ่าน   845
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294