ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 อัตรา
 •     โรงพยาบาลดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 อัตรา ตำแหน่ง ช่างศ่อมบำรุง , และตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานธุรการ ชั้น 2 ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลดอยสะเก็ด ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5349-5166 ต่อ 331
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/06/2554
 • หมดเขต    27/06/2554
 • อ่าน   717
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294