ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
 •     สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เพื่อหฏิบัติงานเพื่อเผชิญสถานการณ์วิกฤต ในตำแหน่งพนักงานประจะสำนักงาน (ด้านปฏิบัติงาน) จำนวน 180 อัตรา และตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 45 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ หรือ ติดต่อได้ที่เว็บไซต์ www.disaster.go.th (บริหารงานบุคคล) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5322-1470
 • หน่วยงาน    สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/06/2554
 • หมดเขต    24/06/2554
 • อ่าน   775
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294