ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคลากร
 •     โรงพยาบาลแมคคอร์มิค อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครบุคลากร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ,ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามได้ที0-5392-1777 ต่อ 1335,1753
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลแมคคอร์มิค อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/06/2554
 • หมดเขต    //2554
 • อ่าน   703
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294