ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
 •     สำนักงานคุมประพฤติจ.เชียงใหม่ ต.ช้างม่อย อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการ ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานคุมประพฤติจ.เชียงใหม่ ต.ช้างม่อย อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5323-5285 ต่อ 31,34
 • หน่วยงาน    สำนักงานคุมประพฤติจ.เชียงใหม่ ต.ช้างม่อย อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/06/2554
 • หมดเขต    24/06/2554
 • อ่าน   962
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294