ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 •     โรงพยาบาลดอยหล่อ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งคนงาน จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 4,880 บาท โดยมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
  ผู้สนใจ สามารถสมัครคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลดอยหล่
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลดอยหล่อ
 • วันที่ประกาศ   12/11/2550
 • หมดเขต    30/11/2550
 • อ่าน   894
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294