ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา
 •     คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยซิลปกร จ.นครปฐม รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจะปีการศึกษา 2555 ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยซิลปกร จ.นครปฐม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-3421-9364-6 ต่อ 25127-9
 • หน่วยงาน    คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยซิลปกร จ.นครปฐม
 • วันที่ประกาศ   22/06/2554
 • หมดเขต    15/07/2554
 • อ่าน   622
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294