ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานสหกรณ์
 •     สหกรณ์โคนม เชียงใหม่ จำกัด อ.สารภี เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานสหกรณ์ ตำแหน่ง ขับรถบรรทุก 1 อัตรา ตำแหน่ง รับน้ำนมดิบศูนย์สันกำแพง , ผู้สนใจติตด่อขอยื่นเอกสารได้ที่ สหกรณ์โคนม เชียงใหม่ จำกัด อ.สารภี เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5342-3052
 • หน่วยงาน    สหกรณ์โคนม เชียงใหม่ จำกัด อ.สารภี เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/06/2554
 • หมดเขต    18/07/2554
 • อ่าน   824
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294