ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
 •     องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ต.แม่แรม อ.แม่ริม เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหาร อาคารอำนวยการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ต.แม่แรม อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5384-1133
 • หน่วยงาน    องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ต.แม่แรม อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/07/2554
 • หมดเขต    08/07/2554
 • อ่าน   709
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294