ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าบรรจุเป็นพนักงานสถานบริการสุขภาพสัตว์
 •     สถานบริการสุขภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานสถานบริการสุขภาพสัตว์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเลขานุการสถานบริการสุขภาพสัตว์ จำนวน 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางด้านบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษาพาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ มีประสบการจะพิจารณาเป็นพิเศษ อัตราจ้าง 7,630 บาท ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ สังกัดสำนักงานเลขานุการสถานบริการสุขภาพสัตว์ จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้าง 7,630 บาท เพศชาย/หญิง หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว มีความรู้ด้านการใช้ชุดโปรแกรมปฏิบัติงานสำนักงาน และมีความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารได้พอสมควร
  ผู้สนใจ ติดต่อขอรับรายละเอียด ในสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้อง B201 หน่วยทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการสถานบริการสุขภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • หน่วยงาน    สถานบริการสุขภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/11/2550
 • หมดเขต    14/11/2550
 • อ่าน   844
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294