ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 •     องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ต.แม่แรม อ.แม่ริม เชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานขององค์การสวนพฤกษศาตร์ ในหน่วยงานสำนักงานใหญ่ และสวนพฤกษศาสตร์ สาขา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ต.แม่แรม อ.แม่ริม เชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5384-1108
 • หน่วยงาน    องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ต.แม่แรม อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/07/2554
 • หมดเขต    14/07/2554
 • อ่าน   805
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294