ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
 •     สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน , นักการเงินและบัญชี, พนักงานปฏิบัติงาน (ด้านวิจัย) ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 หรือสอบถามไท่ 0-5394-2857
 • หน่วยงาน    สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/07/2554
 • หมดเขต    19/07/2554
 • อ่าน   610
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294