ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงานในตำแหน่งว่างต่างๆ ของโรงพยาบาล จำนวนหลายอัตรา
 •     โรงพยาบาลราชเวช รับสมัครงานในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ จำนวนหลายอัตรา ตำแหน่งเภสัชกร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชกรรม จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวรเปล เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยกุ๊ก เพศชาย/หญิง มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน เพชาย/หญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แม่บ้าน เพศชาย/หญิง มีประสบการณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ซักรีด เพศชาย/หญิง มีประสบการณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เพศชาย/หญิง มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด เพศชาย/หญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด
  ผู้สนใจ สมัครได้ที่ แผนกบุคคล โรงพยาบาลราชเวช วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/11/2550
 • หมดเขต    17/11/2550
 • อ่าน   1066
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294