ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างประจำสำนักงาน
 •     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างประจำสำนักงาน ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 ตำแหน่ง ผู้สนใจติดตอได้ที่ งานอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5323-3238
 • หน่วยงาน    สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/07/2554
 • หมดเขต    02/08/2554
 • อ่าน   718
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294