ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
 •     ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่ 1/2555 จำนวน 12 สาขา ผู้สนใจติดตต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ 16 กันยายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5312-1002 ต่อ 105
 • หน่วยงาน    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/08/2554
 • หมดเขต    16/09/2554
 • อ่าน   685
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294