ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
 •     วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติตด่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ห้องงานสารบรรณ-บุคลากร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5322-1493
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/08/2554
 • หมดเขต    09/08/2554
 • อ่าน   682
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294