ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
 •     คณะทันตแพทยศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปริทันตวิทยา เลขที่ตำแหน่ง 1351 จำนวน 1 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานวัสดุ อัตราจ้าง 6,820 บาท จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี อัตราจ้าง 7,630 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานคลังและพัสดุ เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางทันตแพทยศาสตร์ หรือสูงกว่า ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำว่า 2.75
  ผู้สนใจ ติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-4412 โทรสาร 0-5394-4483
 • หน่วยงาน    คณะแพทยทันตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/11/2550
 • หมดเขต    24/01/2551
 • อ่าน   914
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294