ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครทหารกองหนุนสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร จำนวน 1 อัตรา
 •     มณฑลทหารบกที่ 33 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่ง พลขับรถ เป็นทหารกองหนุน หรือผู้ที่ผ่านการอบรมนักศึกษาวิชาทหาร(รด.ปี3-5) อายุ 22 ปี ไม่เกิน 30 ปี ความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า ขับรถยนต์ทหารได้ มีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น สัญชาติไทย ถ้าเคยรับราชการมาก่อนต้องมีประวัติความประพฤติเรียบร้อย
  สมัครได้ที่ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • หน่วยงาน    มณฑลทหารบกที่ 33
 • วันที่ประกาศ   12/11/2550
 • หมดเขต    15/11/2550
 • อ่าน   1120
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294