ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 •     กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันสาธารณสุขระหว่างประเทศ อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ผู้สนใจติดต่ตอขอยื่นเอกสารได้ที่ กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันสาธารณสุขระหว่างประเทศ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5314-0141
 • หน่วยงาน    กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันสาธารณสุขระหว่างประเทศ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/08/2554
 • หมดเขต    30/08/2554
 • อ่าน   743
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294