ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา
 •     โรงพยาบาลดอยหล่อ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แพทย์ อัตราจ้าง 30,000 บาท จำนวน 1 อัตรา ประจำโรงพยาบาลดอยหล่อ
  ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลดอยหล่อ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-5326-7397-99 ต่อ 101-103
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลดอยหล่อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/11/2550
 • หมดเขต    30/11/2550
 • อ่าน   1094
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294