ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
 •     ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 5 มช. รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 5 มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 กันยายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5321-1925
 • หน่วยงาน    ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 5 มช.
 • วันที่ประกาศ   05/09/2554
 • หมดเขต    08/09/2554
 • อ่าน   569
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294