ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครเข้าศึกษาอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 65
 •     ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ อ.เมือง ลำปาง รับสมัครเข้าศึกษาอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 65 ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ อ.เมือง ลำปาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5482-9734
 • หน่วยงาน    ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ อ.เมือง ลำปาง
 • วันที่ประกาศ   13/09/2554
 • หมดเขต    10/10/2554
 • อ่าน   543
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294