ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ 7
 •     องค์การส่วนตำบลนกออก รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ 7 (นักบริหารงาน อบต.7) จำนวน 1 อัตรา
  สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-4445-2140
 • หน่วยงาน    องค์การส่วนตำบลนกออก
 • วันที่ประกาศ   12/11/2550
 • หมดเขต    28/11/2550
 • อ่าน   975
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294