ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล บรรจุเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจำการในสายงานสัสดี 200 อัตรา
 •     มณฑลทหารบกที่ 33 รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล บรรจุเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจำการในสายงานสัสดี ของกองทัพบก เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเสมียนสัสดีอำเภอและจังหวัดทั่วราชอาณาจักร จำนวน 200 อัตรา
  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ (ทศท.) 0-2241-4068-9 ต่อ 89120,89121,89122,89123,89129,89130 และโทรศัพท์ทหาร 53-23644,53-23646,53-23683 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 • หน่วยงาน    มณฑลทหารบกที่ 33
 • วันที่ประกาศ   12/11/2550
 • หมดเขต    -/-/2550
 • อ่าน   992
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294