ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน จำนวน 1 อัตรา
 •     เทศบาลตำบลสุเทพ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน จำนวน 1 อัตรา เพศชาย ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบเท่า
  ผู้สนใจสามารถขอรับในสมัครและยื่นในสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ เลขที่ 98 หมู่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสุเทพ
 • วันที่ประกาศ   13/11/2550
 • หมดเขต    27/11/2550
 • อ่าน   1098
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294