ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา
 •     คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาโทหรือเอก จำนวน 2 อัตรา ด้านการสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.masscomm.cmu.ac.th
 • หน่วยงาน    คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/11/2550
 • หมดเขต    -/-/2550
 • อ่าน   995
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294