ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน ประเภทบุคคลชายและหญิง เข้ารับราชการเป็นทหารสัญญาบัตร เหล่าต่างๆ ประจำปี 2551
 •     กองทัพกบ รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน ประเภทชายและหญิง เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2551 ระดับปริญญาตรี 87 อัตรา ปริญญาโท 9 อัตรา มีสัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท อายุ 18-35 ปี ผู้ที่อายุ 21 ปี (เกิด พ.ศ.2530) ต้องมีหลัดฐานการฝึกวิชาการทหารชั้นปีที่3 (รด.ปี3) มาแสดง
  ผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกได้ จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร ติดยศร้อยตรีบรรจุในตำแหน่งที่ขาดแคลนของหน่วยต่างๆ ในกองทัพบก
  ผู้ที่สนใจติดต่อรายละเอียดได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก โทรศัพท์0-2297-6186 หรือ www.atc-rta.com
 • หน่วยงาน    กองทัพบก โดย กรมยุทธศึกษาทหารบก
 • วันที่ประกาศ   15/11/2550
 • หมดเขต    27/11/2550
 • อ่าน   1087
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294