ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวประจำศาล
 •     ศาลเยาวชนและครองครัวจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวประจำศาล ผู้ไกล่เกลี่ยแระจำศาล ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ กลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพากศาลเยาวชนและครองครัวจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-1926
 • หน่วยงาน    ศาลเยาวชนและครองครัวจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/12/2554
 • หมดเขต    31/12/2554
 • อ่าน   652
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294