ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 •     สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ รับสมัครเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่10 มกราคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5389-1535 ต่อ 0
 • หน่วยงาน    สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/12/2554
 • หมดเขต    10/01/2555
 • อ่าน   615
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294