ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงาน
 •     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว พนักงานส่วนงาน ตำแหน่ง ครูคลินิก จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ หน่วยบริหารงานบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 มกราคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-5038
 • หน่วยงาน    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/12/2554
 • หมดเขต    06/01/2555
 • อ่าน   585
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294