ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงาน
 •     สหกรณ์โคนม เชียงใหม่ จำกัด รับสมัครงาน ตำแหน่ง สัตวบาล , พนักงานบัญชี, ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ สหกรณ์โคนม เชียงใหม่ จำกัด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 มกราคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-53423052
 • หน่วยงาน    สหกรณ์โคนม เชียงใหม่ จำกัด
 • วันที่ประกาศ   26/12/2554
 • หมดเขต    06/01/2555
 • อ่าน   669
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294