ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา
 •     คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ โรงเรียนผู้สมัครกำลังศึกษาาอยู่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-4641
 • หน่วยงาน    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/12/2554
 • หมดเขต    24/02/2555
 • อ่าน   466
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294