ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง อ.ออมก๋อย เชียงใหม่ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง อ.ออมก๋อย เชียงใหม่ ตัั้้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มกราคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5331-7543 ต่อ 102
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง อ.ออมก๋อย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/12/2554
 • หมดเขต    10/01/2555
 • อ่าน   560
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294