ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปี 2555
 •     กรมยุทธศาสตร์ทหารบก กรุงเทพฯ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปี 2555 ผู้สนใจติดต่อยื่นเอกสารได้ที่ กรมยุทธศาสตร์ทหารบก กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-2243-6124 ต่อ 1234
 • หน่วยงาน    กรมยุทธศาสตร์ทหารบก กรุงเทพฯ
 • วันที่ประกาศ   05/01/2555
 • หมดเขต    31/01/2555
 • อ่าน   609
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294