ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงาน
 •     บริษัทนามิกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย)จำกัด รับสมัครงาน ตำแหน่ง พนัีกงานฝ่ายผลิต จำนวน 100 อัตรา เป็นผู้มีอายุระหว่าง 18-25 ปี จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป สายตาปกติ และสุขภาพแข็งแรง ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ บริษัทนามิกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย)จำกัด ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป หรือสอบถามได้ที่ 0-5358-1386-9 ต่อ 107
 • หน่วยงาน    บริษัทนามิกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย)จำกัด
 • วันที่ประกาศ   09/01/2555
 • หมดเขต    //2555
 • อ่าน   629
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294