ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 •     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง เชียงราย รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลายหลักสูตร ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ หน่วยประสานงานม.แม่ฟ้าหลวง ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป หรือสอบถามได้ที่ 0-5391-6103
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง เชียงราย
 • วันที่ประกาศ   09/01/2555
 • หมดเขต    //2555
 • อ่าน   499
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294