ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 2555
 •     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 2555 จ.อุบลราชธานี ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือ ดาวโหลดได้ entry.ubu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 045-353610
 • หน่วยงาน    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • วันที่ประกาศ   11/01/2555
 • หมดเขต    15/03/2555
 • อ่าน   525
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294