ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 •     โรงพยาบลแจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ, จำนวน 5 อัตรา, นักเนคนิคการแพทย์ จำนน 2 อัตรา, เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบลแจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5427-1005 ต่อ 186
 • หน่วยงาน    โรงพยาบลแจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
 • วันที่ประกาศ   16/03/2555
 • หมดเขต    21/03/2555
 • อ่าน   708
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294