ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 •     เทศบาลตำบลหนองจ๊อม อ.สันทราย เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2555 ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ หลายอัตรา ผู้สนจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดทศบาล เทศบาลตำบลหนองจ๊อม อ.สันทราย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 เมษายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5384-7380 ต่อ 0
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองจ๊อม อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/03/2555
 • หมดเขต    05/04/2555
 • อ่าน   1148
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294