ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานศููนย์ศรีพัฒน์ มช.
 •     ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทย์ศาสตร์ มช. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานศููนย์ศรีพัฒน์ มช. ตำแหน่ง พนักงานเวชระเบียน ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารไ้ด้ที่ แผนกทรัพยากรมนุษย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทย์ศาสตร์ มช.ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 เมษายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-6504
 • หน่วยงาน    ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทย์ศาสตร์ มช.
 • วันที่ประกาศ   02/04/2555
 • หมดเขต    12/04/2555
 • อ่าน   812
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294