ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับโอนย้ายตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
 •     ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อ.เมือง เชียงใหม่ รับโอนย้ายตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5328-0556
 • หน่วยงาน    ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/04/2555
 • หมดเขต    18/05/2555
 • อ่าน   898
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294