ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม1 ม.4
 •     โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา วัดหนองโค้้ง อ.แม่แตง เชียงใหม่ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม1 ม.4 ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา วัดหนองโค้้ง อ.แม่แตง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5337-2265
 • หน่วยงาน    โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา วัดหนองโค้้ง อ.แม่แตง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/04/2555
 • หมดเขต    16/04/2555
 • อ่าน   502
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294