ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครเยาวชนที่สนใจเรียน เข้าบรรพชาสามเณรเพื่อศึกษาต่อ ม.1 ม.4 และจบ ม.6 ให้ทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี
 •     โรงเรียนวัดสะเมิงวิทยา อ.สะเมิง เชียงใหม่ รับสมัครเยาวชนที่สนใจเรียน เข้าบรรพชาสามเณรเพื่อศึกษาต่อ ม.1 ม.4 และจบ ม.6 ให้ทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี บรรพาในวันที่ 29 เมษายน 2555 เวลา 13.09 น. ณ พระอุโบสถวัดสะเมิง ผู้สนใจติดต่อได้ที่ 086-1946931
 • หน่วยงาน    โรงเรียนวัดสะเมิงวิทยา อ.สะเมิง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/04/2555
 • หมดเขต    29/04/2555
 • อ่าน   551
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294