ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนและเจ้าหน้าที่
 •     วิทยาลัยการอาชีพฝาง อำเ้ภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนและเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 และทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยการอาชีพฝาง อำเ้ภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/04/2555
 • หมดเขต    15/05/2555
 • อ่าน   572
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294