ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 •     โรงพยาบาลแม่ทา อ.แม่ทา ลำพูน รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 ตำแหน่ง ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทา อ.แม่ทา ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5397-6000 ต่อ 102
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลแม่ทา อ.แม่ทา ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   25/04/2555
 • หมดเขต    04/05/2555
 • อ่าน   585
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294