ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงาน
 •     กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเืทศ อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 1 อัตรา, วิศวกร 1 อัตรา, บรรณารักษ์ 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเืทศ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5380-1160
 • หน่วยงาน    กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเืทศ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/04/2555
 • หมดเขต    11/05/2555
 • อ่าน   653
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294